Přehled vítězů jednotlivých ročníků

ročník kategorie 1. místo 2. místo 3. místo 4. místo 5. místo hodnoc. Call
1959 MIX OK1MD OK1GV OK1KKD OK1SO OK1VBB 64
1960 MIX OK1KKL OK1VAF OK2LG OK2VCG OK1DE 84
1961 MIX OK1GV OK1KKD OK3CAD OK1DE OK1KMV 80
1962 MIX OK2TU OK1DE OK1KVR OK1WBB OK1AI 102
1963 MIX OK2TU OK1DE OK1AIY OK1KKD OK1WBB 183
1964 MIX OK1QI OK1KIY OK1KKD OK1VMS OK1DE 231
1965 MIX OK2TU OK1KLL OK1DE OK1AWP OK1KPU 186
1966 MIX OK2TU OK2BJW OK1AIY OK1AIG OK1WBB 151
1967 MIX OK1WHF OK2TU OK1AIY OK1AIG OK1KJT 197
1968 MIX OK1AIY OK2TU OK1KAM OK3CAD OK1KHB 163
1969 MIX OK1ATQ OK1JKA OK1AIY OK1MIM OK1JDE 153
1970 MIX OK1IJ OK1ATQ OK1KVF OK1JDE OK1VAM 167
1971 MIX OE3IWB OK1ATQ OK1IJ OK2TU HG5KDQ 124
1972 MIX OK1MG OK1ATQ OK2TU OK2BDX OK1ASA 132
1973 MIX OK1ATQ OK3CDR HG5KDQ OK2KTE OK1MJB 91
1974 MIX OK3TBY OK2KTE OK1ATQ HG1SW OK2KYJ 81
1975 MIX OK1AEV OK1ATQ OK1FRA OK1OFG OK1KSD 90
1976 MIX OE3LFA OK1ATQ OK1DCI OK1FRA OK1KKL 85
1977 MIX OK2KRT OK2BCN OK1KHK OK3CDR OK2LG 69
1978 MIX OK1GA OL8CHM OK1KRA OK1DIG OK1KCI 69
1979 MIX OK1MBS OK1KKD OK1GA OK1KWP OL6BAB 89
1980 MIX OK1KKH OK1GA OK2VMD OK3KJF OK1KSH 112
1981 MIX OK1KRQ OK1MBS OK2KZR OL6BAB OK1VOX 97
1982 MIX OK1KRU OL6BAB OK1KSF OK1ATQ Y31QM 99
1983 MIX OK2VMD OK1KRU OK1KEI OK1KRQ OK2KYC 101
1984 MIX OK1KRU OK2BWY OK1KHI OK1KIR OK1MS 117

V následujícím roce došlo k rozdělení kategorií na Singlea Multi op.

ročník kategorie 1. místo 2. místo 3. místo 4. místo 5. místo hodnoc. Call
1985 Single OK2PEW OK2BWY OK1MAC OK2PZW OK1QI S+M
Multi OK1KPA OK1KHI OK1KSH OK1KFQ OK1KCI 150
1986 Single OK2BWY OK1MAC OL65BIT OK1DCI OK1UNO S+M
Multi OK1KHI OK1KSF OK2KFM OK1KKD OK1KSH 148
1987 Single OK2PEW OK1MAC OK1VUM OK1VFA OK3CQF S+M
Multi OK1KEI OK1KRU OK1KPU OK1KJB OK1KPA 160
1988 Single OK2ZZ OK1VEI OK1MAC OK1VUM OK1DFC S+M
Multi OK1KPA OK1KQT OK1KRU OK1KSF OK1KJB 176
1989 Single OK2ZZ OK1QI OK1VVP OK1DCI OK1HX S+M
Multi OK1KEI OK1KPA OK1KSF OK1KRU OK1KIM 121
1990 Single OK1VEI OK1JKT OK1VFA OK1VVP OK1FLY S+M
Multi OK1KRU OK1KPA OK1KSF OK1KJA OK1OSA 137
1991 Single OK1FLY OK2VZE OK1UBM OK1FGA OK1VVP S+M
Multi OK1KRU OK1KJB OK1KKD OK1OST OK1KVF 88
1992 Single OK1FEA OK1FLY OK1VVP OK2VZE OK1UBM S+M
Multi OK1KKL OK1KUF OK1KNF OK2KRT OK1KJA 95
1993 Single OK1FIP OK1VVP OK1VDJ OM3CQF OK1UGB S+M
Multi OK1OEA OK1KKL OK1KUF OK2KBA OK1KNF 66
1994 Single OK2VZE OK1XED OK1VDJ OM3TIX OK1VYP S+M
Multi OK1KJB OK1KKL OK2KBA OK1KAE OK2KRT 53
1995 Single OK1VVP OK1UGB OK1DCI OK2SGY OK1HX S+M
Multi OK1KKL OK1KKD OK1KSF OK1KLX OK2KBA 78
1996 Single OK1FIP OK1VVP OK1XDL OK1VDJ OK1UGB S+M
Multi OK2KBA OK1KJB OK1OSA OK1KEP OK1KHL 68
1997 Single OK1FIP OK1VVP OK1UGB OK1VDJ OK1HJ S+M
Multi OK1KJB OK1KRC OK1KIM OL5M OK2KBA 73
1998 Single OK1WB OK1HJ OK1FIP OM3RM OK1VVP S+M
Multi OK2KZR OK1KJB OK1KCR OK1KOB OL5KHQ 85
1999 Single OK1WB OK1FIP OK1HJ OK1VVP OK1INO S+M
Multi OK1KCR OK2KBA OK1KOB OK1OSA OK1KJP 93
2000 Single OK2DL OK1WB OK1IKF OK1DOM OK1VVP S+M
Multi OK1KPA OK1OFL OK1KOK OK1KJP OK1KKD 93
2001 Single OK1IKF OK1HJ OK2CRT OK1VVP OK2JTB S+M
Multi OK1KPA OK1OFF OK1KOB OK1KJP OK1KQH 77
2002 Single OK1WB OK1VVP/p OK2IEN OK2CRT OK1TEH 33
Multi OK1KKD OK1KHQ OK1KJP OK1OFF OK1KOB 12
2003 Single OK1VFA OK1JFH OK2CRT OK1DUG OK1ZDA 31
Multi OK1KOK OK1KHQ OK1KPA OK1OPT OK1KHL 12
2004 Single OK1DRZ OK1VVP OK1MHJ OK1ZDA OK1HMP 55
Multi OK1KFH OK1KOK OK1KPA OK1OPT OK1KHQ 26
2005 Single OK1MCS OK1BN OK1TEH OK1VVP OK1MTZ 54
Multi OK1OPT OK2KGB OK1KFH OK1OSA OK1KKL 24
2006 Single OK1TEH OK1ZDA OK1FAQ OK1VVP OK1BN 65
Multi OK1KQW OK1KFH OK1KJB OK1KOK OK1KJP 27
2007 Single OK1FAQ OK1DSX OK1TEH OK1ZDA OK1GZ 83
Multi OL70AMYD OK1KHF OK1KKL OK1KJP OK2KGB 24
2008 Single OK1KZE OK1NOR OK1ZDA OK1UGI OK1GZ 86
Multi OL140PS OK1KFH OK2KGB OK1KKL OK1KOB 22
2009 Single OK1NOR OK1XFJ/P OK1KZE OK1TEH OK1FC 97
Multi OK1OPT OK1KFH OK2KGB OK1KJB OK1KOK 28
2010 Single OK1NOR OK1FC OK1TEH OM2RL OK1TOM 85
Multi OK1OUE OK2RAB OK1KKL OL1B OK2KCE 13
2011 Single OK1FC OK1XFJ OK1TEH OM3TIX OK2VWX 79
Multi OK1OEA OK1KKL OK1KFH OK1OPT OK1KOB 20
2012 Single OK1TEH OK1NOR OM2RL OK2VKF/p OK1MWW 71
Multi OK1OUE OK1KIR OK1KFH OK1KOB OK1KKL 24
2013 Single OK1WT OK1TEH OK2VWX OM5CM OK1DIX 70
Multi OK1OUE OK1KIR OK1KFH OK1KQH OK1KKL 23
2014 Single OK1FC OK2GD OK1WT OK1TEH OK1CRM 83
Multi OK1OUE OK1OEA OK1KIR OK1KKL OK1OPT 19
2015 Single OK1TEH OK2GD OM3CQF OK2ZA OM2RL 84
Multi OK1OUE OK1OEA OK1OPT OK1KQH OK1KKL 21
2016 Single OK1TEH OM3CQF OK2VKF/p OM2RL OM6TX 61
Multi OK1OUE OK1OPT OK1KQH OK1KKL OK1KFH 22
2017 Single OK1TEH OK1DIG OM3CQF OM5CC OK2ZA 83
Multi OK1OUE OK1KKL OL1B OK1KQH OK2KYJ 22
2018 Single OK1WT OK1TEH OM2RL OK2VKF OK1DIX 82
Multi OK1OUE OK1KFH OK1KKL OL18YOTA OK1KQH 21
2019 Single OK1TEH OK2ZA OM6ABF OK1VRY OM2RL 63
Multi OK1KZE OK1KQH OK1KFH OK1KKL OL1B 22
2020 Single OK1TEH OK2ZA OM2RL OM3CQF OK1VRY 99
Multi OL725PLZ OM3KGW OK1KQH OK2KYJ OK2KJI 21
2021 Single OK2VWX OK1TEH OM3CQF OK1VRY OK1DIX 87
Multi OK1OUE OK1KTW OK1KQH OK1KKL OL1B 23