Historie Vánočního VKV závodu:

Dovolte připomenout některé zajímavosti a okolnosti vývoje tohoto závodu.

Vánoční VKV soutěž, jak se závod nejdříve nazýval, byla vyhlášena Východočeskou krajskou sekcí radia v Hradci Králové v roce 1959 z podnětu členů krajského VKV odboru: Karla Vydrmy OK1ABY (QRT 3.11.1979), Kamila Hříbala OK1NG (QRT 5.1.1980), Jiřího Sklenáře OK1WB (EX OK1WBK QRT 01.2006), Karla Rydla OK1VFJ, Karla Macíka OK1VAA ( oba Silent Key ) a dalších nadšenců VKV provozu v době největšího rozvoje práce na VKV v ČSR.

Východočeští radioamatéři chtěli uspořádáním závodu vyplnit dlouhou přestávku mezi VKV závody - tehdy Dnem rekordů v září a I.subregionálem v březnu. Rozvoj a popularita závodu byla v minulosti podmiňována aktivitou radioamatérů na tomto pásmu a zejména technickým rozvojem používaných zařízení. Do 13.-17.ročníku převládala zařízení elektronková, vysílače řízené krystaly a provoz s A3 - AM modulací a A1 - CW. Počátkem 70.let docházelo ke snížení aktivity, která byla způsobena modernizací zařízení s postupným nástupem SSB a CW provozu a tzv. tranzistorizací zařízení. Mnoho radioamatérů , kteří v počátečních letech byli velice aktivní a zúčastňovali se všech ročníků, postupně přestávali soutěžit, mnozí z nich neměli možnost postavit vhodná zařízení. Naopak mnoho nových radioamatérů, zejména počátkem a v průběhu 80.let, si postavilo nová zařízení a došlo tak k oživení provozu na VKV a zvýšení počtu soutěžících stanic. Další pokles v počtu hodnocených stanic, nikoliv však stanic účastnících se závodu a rozdávajících body, je patrný v dobách "porevolučních" kde dochází k bouřlivému rozvoji provozu na FM vzhledem k dostupnosti těchto zařízení a tyto stanice nejedou závod s plným nasazením a deník ze závodu tak neposílají, nebo zašlou jen pro kontrolu. Přesto i při nízkém počtu hodnocených stanic dosahují přední stanice počtu spojení v rozmezí 350-400. Vánoční závod měl vždy dvě etapy, spojení se v druhé etapě opakovala. Do X. ročníku (1968) radioamatéři východočeského kraje udávali při spojeních i znak okresu. Za uskutečnění spojení s určitým počtem okresů a dosažení celkového počtu bodů byl vydán diplom I., II. a III. třídy. I. třída - okresů 8 bodů 4000 II. třída - okresů 6 bodů 3000 III. třída - okresů 4 bodů 2000 Všem hodnoceným stanicím byl zaslán diplom. To kladlo i vysoké nároky na pořadatele. V průměru se rozesílalo 100 ks diplomů.

Do X. ročníku byl celkový počet bodů určován součtem překlenuté vzdálenosti. Počínaje XI. ročníkem byl zaveden jednodušší způsob bodování podle velkých QTH čtverců, který se používal až do XXV. ročníku. Analýzou dosažených výsledků při hodnocení součtem překlenutých vzdáleností a bodového hodnocení podle QTH čtverců bylo zjištěno, že umístění stanic by bylo u převážného počtu stejné. Počínaje XXVI. ročníkem bylo bodové hodnocení ponecháno jen s tím rozdílem, že body za spojení se budou určovat obdobně jako je tomu v jiných soutěžích - např. VKV 34-39 (dřívejší mezinárodní závod, tzv. mistrovství socialistických republik), kdy se celkový počet bodů vynásobí počtem velkých čtverců, do kterých bylo během závodů uskutečněno spojení. Další změna v bodování je od XXXVI. ročníku (1988), kdy bylo zrušeno počítání násobičů. Od I. do XXV. ročníku byla pouze jedna kategorie - jednotlivci i kolektivy dohromady, od XXVI. ročníku (1985) jsou hodnoceni zvlášť jednotlivci a kolektivy.

Tato historie je použita podle podkladů Jirky OK1WB.

**************

Od XLVIII. ročníku závodu (2007) byly zásadně změněny soutěžní podmínky a přizpůsobeny tak "moderní době". Dvě etapy zůstaly i s přestávkou na sváteční oběd ale byly o hodinu zkráceny.

Praxe ukázala, že při počítání podle čtverců byly některé stanice znevýhodněny (kdo vyjel do např. JO80 měl výhodu před Call v JO70 protože v JO70 je daleko více stanic a QSO JO80-JO70 bylo bodově výhodnější než JO70-JO70.

Dalším argumentem je, že drtivá většina stanic používá elektronický závodní deník a internet. Počítání výsledků podle překlenutých vzdáleností (tak jako v začátcích tohoto závodu) je ke všem soutěžícím maximálně spravedlivé. Závod je navíc vyhodnocován elektronicky, jako všechny ostatní VKV závody.

Protože se ale tohoto závodu zúčastňuje několik stanic (s operátory převážně v seniorském věku), kteří nemají PC techniku, pořadatel se rozhodl těmto stanicím zajistit přepis „papírových“ ručně psaných nebo psaných na mechanickém psacím stroji, přepsání těchto Logů do elektronického formátu *.EDI.

Nejvíce spojení za dobu existence závodu se podařilo v roce 1987 stanici OK1KEI pracující ze Sněžky - 496 QSO.